พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจาก โควิด-19

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทางเพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty" ได้เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 เมษายน 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 130,368 ชุด

และวันที่ 18 เมษายน 2563 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน ให้ประชาชนในจังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี 18 อำเภอ จำนวน 20,625 ชุด ยอดรวมถุงพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2563 จำนวน 150,993 ถุง

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ