สำนักงานเขต กทม. ปรับวันเวลาให้ประชาชนทำแจ้งเรื่องทำทะเบียน

หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศถึงมาตรการสั่งปิดสถานที่ต่างๆ พร้อมกับประกาศเคอร์ฟิวกันไปในเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

และนอกจากนั้นทางสำนักงานเขตในกรุงเทพทั้ง 50 เขตก็ได้ออกมาประกาศวันเวลาในการให้ประชาชนไปทำการเรื่องทะเบียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส หย่าร้าง เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ไปใช้บริการนั่นเอง

 

50 สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ได้ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชากร โดยมีการปรับแนวทางและเวลาในการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง เกิด-ตาย สมรส-หย่า

สำนักงานเขตกรุงเทพ

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.

- งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

- งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

- งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

สำหรับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.

- ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานการทะเบียน ให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

 

เครดิต : คมชัดลึก

ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ