ศาล รธน. ชี้ บิ๊กตู่ เป็นหัวหน้า คสช. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ นั่งนายกฯ ต่อได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ หัวหน้า คสช. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์

ผลการพิจารณา องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนได้ทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติในประเด็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุเป็น เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ หัวหน้า คสช. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และ มาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ว่า พลเอกประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ไม่เป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา16(6) และมาตรา 98 (15) เนื่องจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้า คสช.ของพลเอกประยุทธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐและมีอำนาจหน้าที่เฉพาะชั่วคราว ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว

อ่านรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม : http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ